Crew

Det krävs många för att få till ett bra slutresultat. Här hittar ni en kort presentation av de, förutom ensemblen, som närvarar vid de flesta träningstillfällen.